Římské Koloseum, Itálie

Albánie letecky

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky Albánie letecky

Program zájezdu

1. den
letecký přesun do Tirany (Skanderbegovo náměstí, hodinová věž, Edhem Beyova mešita, Národní muzeum, náměstí Matky Terezy, monumentální mauzoleum Envera Hodži), vyhlídka na město v národním parku Dajti

2. den
dopoledne koupání v Jaderském moři, podvečerní Valona (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia (muzeum albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti s panoramatickým výhledem na město), hrad Kaninë za Valonou

3. den
město tisíce oken& Berat (horní &bílé město& s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho, dolní Staré město s několika mešitami a křesťanská čtvrt Gorica), zachovalý středověký klášter Ardenica, antické vykopávky v Apollonii (pozůstatky chrámu boha Apolóna)

4. den
výlet po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do Qepara u Palermského zálivu (ponorková základna, pevnost Aliho Paši Tepelenského), zastávka v romantické vesničce Dhërmi s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a přímořské letovisko Himarë

5. den
dopoledne turistika v národním parku v Llogarském průsmyku, výstup na horu Athanasi s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií, Albánií a na Albánskou riviéru, případně procházka do &Ceasarovy soutěsky&, možnost poobědvat vynikající skopové na rožni v jedné z mnoha místních restaurací, odpoledne koupání v moři

6. den
kamenné město Gjirokästra UNESCO (mohutná citadela nad městem, rodiště diktátora Envera Hodži, Muzeum zbraní, překrásné domy typické jihoalbánské architektury)

7. den
nejrozsáhlejší albánská antická lokalita Butrint UNESCO se zachovalým řeckým divadlem ze 3. stol. př. n. l., zastávka v Sarandě, procházka k magické vyvěračce Modré oko, návrat do Gjirokästry

8. den
zastávka v Tepelenë (rodiště Aliho Paši Tepelenského), přesun do hlavního města Tirany, návrat do ČR

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045