Římské Koloseum, Itálie

Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky Albánie - Divukrásná Perla Balkánu - Letecky

Popis zájezdu

Zveme vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.

7x ubytování ve 2 lůžkovém pokoji

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR, přílet do Tirany, transfer na ubytování do hotelu.

2. den: dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou MURADIA, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Možnost fakultativně (5 EUR) z Vlore taxi na hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec na laguně, cena cca o 3 EUR vyšší).

3. den: výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního "bílého města" s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.

4. den: výlet místními mikrobusy (cca 15-20 EUR, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a přímořské letovisko HIMARË.

5. den: dopoledne turistika v národním parku v Llogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií, Albánií a Albánskou riviérou, případně procházka do "Ceasarovy soutěsky", v okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni, návštěva antického areálu ORIKUM, odpoledne koupání v moři.

6. den: zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.

7. den: fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi a několika čarovnými jeskyněmi, mimo jiné jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.

8. den: transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045