Římské Koloseum, Itálie

Albánie - Divukrásná Perla Balkánu

Destinace: Albánie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu Albánie - Divukrásná Perla Balkánu

Popis zájezdu

Naše tipy, jak si užít dovolenou - koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun - návštěva zemních pyramid Himarë - výstup na pevnost Rozafat s výhledy na soutok tří řek a Skadarské jezero Kam se s námi podíváte Dubrovník - Kruj - Valona - Berat - Dhërmi - Himarë – Orikum - Tepelenë - Gjirokastra - Durrës - Tirana - Kotor Kombinace pobytu a poznání Albánie s ubytováním u moře. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a užijeme si koupání a pláži Valonského zálivu. 1.-2. den zájezdu Odjezd z ČR, tranzit do Chorvatska, půldenní zastávka v DUBROVNÍKU , odpoledne přejezd do Černé Hory , ubytování. 3. den zájezdu Přejezd do Albánie , výstup na pevnost Rozafat u Skadaru (Shkodra), výhledy na soutok tří řek a Skadarské jezero, KRUJ , městečko spjaté s osobností národ. hrdiny Georgi Kastriotiho Skanderbega, sídelní hrad, bazar, dervišský klášter. Večer ubytování ve Valonské zátoce. 4. den zájezdu Pobyt u moře , podvečerní VALONA (Vlorë), mešita Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti, výhledy na město, fakult. (5 €) z Vlore taxi na hrad KANINE s panoramatickým výhledem (bude-li zpřístupněn klášter Zvernec, cena cca 8 €). 5. den zájezdu Výlet do města BERAT klášter Ardenica , vykopávky antické lokality Apollonie , s muzeem a klášterem Panny Marie. 6. den zájezdu Pobřeží Albánské riviéry výlet místními mikrobusy (cca 15 - 20 €), QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka), restaurace Borsh. Cestou zpět pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátce DHËRMI romantická vesnička, kostelíky, zemní pyramidy HIMARË , přímořské letovisko. 7. den zájezdu Turistika v NP v Llogarském průsmyku , výstup na horu Athanasi , výhledy na Otrantský průliv, případně procházka do "Caesarovy soutěsky". Návštěva antického areálu ORIKUM , Návrat na hotel, pobyt u moře , koupání. 8. den zájezdu Zastávka v TEPELENË , rodiště Aliho Paši Tepelenského. GJIROKASTRA (UNESCO), město bílých střech, majestátní hrad, typická jihoalbánská architektura. 9. den zájezdu Fakult. lodní výlet z Valony na poloostrov KARABURUN (cca 25 €, dle počtu účastníků), odlehlé pláže, čarovné jeskyně, mj. jeskyně piráta Haxhi Aliu, skalní útes Grama, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN . V obou případech koupání na plážích neobydleného polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakult. výletu mikrobusem (cca 20 - 25 €, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii. 10. den zájezdu Odjezd, krátká návštěva města DRAČE (Durrës), antický amfiteát, TIRANA , Skanderbegovo náměstí, náměstí Matky Terezy, Ethem Begova mešita, Národní muzeum s bohatými sbírkami, odjezd do Černé Hory, ubytování. 11.-12. den zájezdu Dopoledne zastávka v KOTORU , odpoledne návrat přes Chorvatsko, Slovinsko do ČR.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045