Římské Koloseum, Itálie

Adventní Riga

Destinace: Lotyšsko
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Adventní Riga

Popis zájezdu

Zajímavý zájezd do hlavního města Lotyšska Rigy, jednoho z nejvýznamnějších center Hanzy, města secese, které si svou krásou bulvárů nezadá s Paříží. Města vyhlášených kaváren, středověké zástavby a historickým centrem zapsaným na světový seznam UNESCO.

Ubytování je zajištěno v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím

Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odlet s průvodcem z Prahy, přílet do vánoční, nasvícené Rigy . Transfer na ubytování do hotelu v centru města, dle časových možností podvečerní procházka, individuální volno, večerní historické centrum s adventní atmosférou.

2. den: Hanzovní a chrámová Riga. Prohlídka středověkého historického centra (UNESCO) původně opevněného města: Rižský hrad založený křižáky r. 1330, dnes sídlo prezidenta, Dvůr Konventu, největší a nejstarší rižský kostel chrám sv. Petra s unikátní věží, symbol města kupecký dům Černohlavců. Zavítáme i na krásné vánoční trhy na Katedrálním náměstí které znásobují ojedinělou atmosféru města, mj. shlédneme i Rižský katedrální chrám, kostel sv. Jakuba, dům Tři bratři i Jakubská kasárna jeden ze symbolů pevnostní Rigy, kostel sv. Jiří. Podvečerní individuální volno v centru města, stylové kavárny, atmosféra vánoc nebo variantně procházka s průvodcem.

3. den: Navštívíme komplex budov ve stylu art deco, hlavní trh města, možnost nákupu baltských specialit, uzené ryby, kaviár aj. Pokračujeme prohlídkou secesní Rigy, jedno z nejvýznamnějších center secese na světě (zejména ulice Alberta iela a Elisabetes iela), rozmanitost staveb, pěší procházka okolo Rižského kanálu, Dům se čtyřmi kočkami, Památník svobody, budova Národní opery, chrám Narození Páně aj. Večerní město, adventní atmosféra.

4. den: Po snídani individuální volno, kolem poledne transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045