Římské Koloseum, Itálie

Advent v Paříži a zámek Versailles

Destinace: Francie
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles Advent v Paříži a zámek Versailles

Popis zájezdu

Anotace
- kouzelné večerní procházky městem milenců - hotel u centra Paříže - oblíbený zájezd Kam se s námi podíváte
Zveme vás do předvánoční Paříže, poloha hotelu nám umožní kouzelné večerní procházky městem, užijeme si adventní náladu u katedrály Notre Dame, na slavnostně vyzdobených bulvárech, ochutnáme místní lahůdky na vánočních trzích. Vánoce v Paříži, to je opulentní luxus, svátečně vyzdobená centra a zářící Champs-Élysées. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli v čase Vánoc.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem,
• 2x ubytování v hotelu ve čtvrti Montmartre - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
• 2x snídani formou studeného bufetu,
• průvodce


Cena nezahrnuje
• vstupné,
• fakult. výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"


Fakultativní příplatek
• 1lůžk. pokoj 1 550 Kč,
• komplex. pojištění vč. storna zájezdu 150 Kč


Nástupní místa
07.12. - 11.12. odjezd A, B, F, G, L
Přehled nástupních míst najdete ZDE.

Program zájezdu

1. den zájezdu
V odpoledních hodinách odjezd z republiky.

2. den zájezdu
Ráno příjezd do PAŘÍŽE s adventní atmosférou, vánoční dekorace, miliony žárovek, 150 km vyzdobených ulic, 180 km světelných řetězů a „Sapin de Noël“. Historické centrum na ostrově La Cité – majestátní Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, proslavená románem Victora Huga "Zvoník u matky boží", Prefektura, Justiční palác, dále shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles s kouzelnou světelnou výzdobou, Královský palác, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do čtvrti Montmartre. Individuální volno - večerní Montmartre – náměstí malířů Place du Tertre, poslední zdejší mlýn Moulin de la Galette.

3. den zájezdu
Návštěva VERSAILLES - prohlídka nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci, královské rezidence Ludvíka XIV. Odpoledne vánoční atmosféra historické Paříže, vánoční trhy, pohyblivé výlohy velkých obchodních domů jako Galerie Lafayette, individuální volno, posezení v typických pařížských kavárničkách, možnost návštěvy Louvru nebo dalších muzeí. V podvečer umělecká atmosféra vánočního Montmartru, krásný výhled na Paříž, náměstí Pigalle, Moulin Rouge, bazilika Sacré-Coeur.

4. den zájezdu
Adventní atmosféra Paříže, Invalidovna, dominanta města Eiffelova věž s vánočním dekorem, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk, svátečně vyzdobená třída Champs Elysées, nádherné osvětlení zkrášluje již tak krásný bulvár, vánoční trhy, náměstí Svornosti (Place de la Concorde), svařené víno (vin chaud) pečené kaštany nebo symbol francouzských vánoc – piškotová roláda ve tvaru polínka. Na závěr podvečerní fakult. projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.

5. den zájezdu
Příjezd do republiky v dopoledních hodinách.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045