Římské Koloseum, Itálie

Advent V Goslaru A Quedlinburgu, Pohoří Harz **

Destinace: Německo
Zařazení zájezdu: Klasický poznávací
Strava:
Cena za osobu od:
Advent V Goslaru A Quedlinburgu, Pohoří Harz **

Program zájezdu

1. den: Odjezd ráno. Prohlídka historického jádra Quedlinburgu, který je na seznamu UNESCO. V historickém centru naleznete na tisíc hrázděných budov, centrum města je skvělým příkladem středověkého evropského města. Pohádkový adventní trh. Ubytování. Nocleh.

2. den: Snídaně. Prohlídka historického jádra Goslaru, který je zapsán na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Město s největším počtem hrázděných domů v Německu. Ráz městu dávají kostely, kaple, kláštery, cechovní, měšťanské a hornické domy spolu s městskými hradbami, císařská falc z 11. století. Návštěva nejkrásnějšího vánočního trhu v severním Německu. Jedinečně vyzdobené náměstí se stánky, vánoční les s desetitisíci světel. Návrat do půlnoci.

Termíny zájezdu

Tento zájezd momentálně nemá žádné volné termíny.

Kontaktní informace

Kontaktní informace

Call centrum

222 745 418

Prodejna

474 721 045